Trang chủ Ông già Noel Lapland kỳ ảo Noel khắp mọi nơi Ánh sáng phương Bắc Thư từ Ông già Noel Thiệp Noel-DVD độc đáo DVD về Ông già NoelCơ hội gặp gỡ Ông già Noel và 
những chú lùn, khám phá nghi lễ 
Noel truyền thống trên 
trang web trực 
tuyến của Ông già 
Noel từ Bắc Cực Bưu điện của Ông già Noel.......

Văn phòng mới của Ông già Noel.....

Chuyến du hành của Ông già Noel........

Mùa đông ở Rovaniemi, Bắc Cực.............

Cuộc đua tuần lộc của Ông già Noel.............

Video Ánh sáng phương Bắc..........................

Chọn ngôn ngữ:                            :Chọn ngôn ngữ
Giáng Sinh, Ông già Noel và ánh sáng phương Bắc kỳ ảo trên kênh truyền hình trực tuyến của Ông già Noel từ Bắc Cực