Trang chủ Ông già Noel Lapland kỳ ảo Noel khắp mọi nơi Ánh sáng phương Bắc Thư từ Ông già Noel Thiệp Noel-DVD độc đáo DVD về Ông già Noel


Nếu bạn có thắc mắc về PR và media, vui lòng liên hệ

Ông Tommi Lappalainen
Số điện thoại: +358 (0)16 311 441
E-mail:
santatelevision@
NOSPAMsantatelevision.com
(không viết NOSPAM khi gởi mail)


Thông cáo báo chí 02/20/2000.........

Thông cáo báo chí 01/12/2001.........

Thông cáo báo chí 02/20/2001.........

Thông cáo báo chí 11/21/2001.........

Thông cáo báo chí 11/27/2002.........

Thông cáo báo chí 12/08/2003.........